Redakcja

Redaktor naczelny

Artur Kosiński 

 

Zastępcy redaktora naczelnego

Andrzej Czapski

Katarzyna Dzik 

 

Sekretarz redakcji

Dorota Skalska

 

Redaguje zespół

Anna Bugajska,

Iwona Leończuk

Maria Wielechowska

Ewa Gassen-Piekarska

Krzysztof Lipka-Chudzik

 

Dział graficzny

Robert Latek (dyr. artystyczny)

Mirosław Orzechowski

 

Fotoedytor

Emil Przygodzki 

 

Sekretarka

Marzenna Janiszewska

 

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. j.

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa

 

Zarząd

Prezes

Tomasz Namysł 

Członkowie

Monika Krokiewicz

Marek Lasota

 

Dyrektor wydawniczy

Małgorzata Walkowska-Geyderowicz 

 

Product manager

Justyna Hałas